markering

Nytt & blandat
Lediga jobb

Lediga jobb

För att en kommun som Skinnskatteberg ska fungera behövs många olika slags experter, t.ex. lärare, lokalvårdare, ingenjörer och vårdpersonal. Här kan du se och söka aktuella lediga tjänster hos oss. Du är ...

Läs mer

Upplev Skinnskattebergs kommun

Upplev Skinnskattebergs kommun

Oavsett om du vill ta del av andras historier, eller skapa egna tillsammans med familj och vänner, har du som besökare goda möjligheter att göra detta i Skinnskattebergs kommun! Här kan ...

Läs mer

Klockarbergsskolans kvalitetsarbete

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på sammanlagt 900 000 kronor för att ansvariga politiker i Skinnskattebergs kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i det centrala kvalitetsarbetet rörande kommunens förskolor, fritidshem och […]

Läs mer »

Nyhetsbrev om företagsamma Skinnskattebergs kommun

Vi har under en längre tid velat få till ett Nyhetsbrev med fokus på företagsamheten i Skinnskattebergs kommun. Idag skickar vi ut ett första Nyhetsbrev. Ambitionen är att ett nytt Nyhetsbrev ska författas mellan […]

Läs mer »

Bredbandsutbyggnaden går framåt!

Den 1 juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller […]

Läs mer »

Bredbandsstöd till landsbygden

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat stödmedel om totalt 21 miljoner kronor till IP-Only för utbyggnad av fiber i Skinnskattebergs och Köpings kommuner. Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats.

Läs mer »

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-21

Här hittar du en inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016. Kommunfullmaktige_2016-11-21.mp3 Nedan hittar du kungörelse/dagordning och ungefärlig tid i ljudfilen för ärende. 1 – 0:05:30 2 – 0:09:00 3 – 0:19:15 4 […]

Läs mer »