Barn & utbildning

Barn och skola

I Skinnskatteberg finns goda möjligheter till lärande och utbildning. Vi ser utbildning i ett långt perspektiv som börjar med förskolan som en viktig pusselbit. Barn- och utbildningsutskottet har det politiska ansvaret för att skola och fritidshem fungerar.

Vision för Skinnskattebergs förskola och skola
Förskolan och skolan är trygg, rolig och spännande för alla barn och ungdomar. Barn och ungdomar trivs och får inspiration och möjlighet att växa som människor genom att ta ett med åren ökat ansvar för sitt eget lärande.

Engagerad personal stödjer varje barns utveckling i samarbete med hemmet. I förskolan och skolan förs en levande pedagogisk diskussion som utvecklar personal och verksamhet och medför arbetsglädje och yrkesstolthet.

Föräldrarna är trygga och nöjda när de lämnar sina barn i förskola och skola och är aktivt delaktiga i planeringen kring sina barns och ungdomars utveckling. Förskolan och skolan är en viktig del i närsamhället genom samarbete med andra. Förskolan och skolan ger värderingar och kunskap för livet.