Förskola

Skinnskatteberg har en mycket god kvalité på  förskoleverksamheten. Nöjda föräldrar, bra arbetsmiljö för både barn och vuxna och en genomtänkt pedagogik utifrån förskolans läroplan (LpFö98/10) utmärker verksamheten.

I Skinnskattebergs kommun finns fem förskolor.

I tätorten finns det två förskolor:

  • Masmästarbo
  • Solgården

Dessutom finns det förskola i

  • Riddarhyttan (Ekorren)
  • Färna (Kotten)
  • södra kommundelen (Nyhammar)

Övriga upplysningar:
Förskolechef Marianne Andersson, tel. 0222-450 15
E-post: marianne.andersson@skinnskatteberg.se

Administration förskola-fritidshem
Maritha Näslund, adm ass, tel. 0222-451 54
E-post: maritha.naslund@skinnskatteberg.se