Grundskola

Skinnskattebergs kommun har en kommunal F-9 skola: Klockarbergsskolan.

I Skinnskatteberg är grundskolan ett rektorsområde F-9. Syftet är att skapa en trygg skola med helhetssyn och en gemensam värdegrund för föräldrar och barn från det barnen börjar förskoleklassen och tills de slutar årskurs 9. Skolan har en egen webbplats. Läs gärna mer om skolans verksamhet och fritidshemmet på skola.skinnskatteberg.se .

Klockarbergsskolan (öppnas i nytt fönster)

Skolskjutsar
Från och med 1 januari 2017 kommer samtliga skolskjutsar att utföras av Axelssons Turisttrafik AB.

Läs mer om skolskjutsar och se samtliga skolturer.