Vuxenutbildning

I Skinnskattebergs kommun är det Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) som har till uppgift att bedriva gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar samt högskoleutbildningar på distans.

NVU bildades 1997 av kommunerna Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

Besök gärna NVU:s webbplats för mer information och för att läsa mer om utbildningsmöjligheterna för vuxna via NVU.

I Skinnskattebergs kommun finns även Västmanlands läns enda universitet, Skogsmästarskolan (SLU).