Aktuellt

2017-04-10

Tidigare i vinter togs byggbeslut för projektet Baggbron-Riddarhyttan, Skinnskattebergs tätort samt projektet Färna-Gullilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti. Detaljprojektering och arbete med markavtal pågår för fullt.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill komma i kontakt med arbetsgruppen i ditt område.

2017-04-06

Kommunen höll avstämningsmöte med IP-Only och representanter för vägföreningarna i kommunens tre tätorter. Mycket uppskattat och vi ser nu fram emot att utbyggnaden ska dra igång på allvar.

2016-11-24

IP-Only beviljas 7 miljoner kronor av Länsstyrelsen för att bygga fiber i Färna, Gunnilbo, Sjärnvik, Bockhammar och vidare till Oti/Hedkärra.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats.

2016-10-13

På PTS web finns nu information om operatörernas förändringar i tele- och bredbandsnäten.

Klicka här eller klistra in länken nedan i din webläsare för att komma till PTS web.

http://www.pts.se/sv/privat/telefoni/fast-telefoni/forandringar-i-tele–och-bredbandsnaten/

2016-09-23

Marknadsföring av IP-Onlys fibernät i vår kommun har pågått under sommaren. Projektet Baggbron-Riddarhyttan som beviljades stödmedel av länsstyrelsen i våras har nu också nått tillräcklig anslutningsgrad. Nu pågår detaljprojektering av hela området.

Projektet i östra delen av vår kommun (från Färna och Gunnilbo via Stjärnvik och Bockhammar vidare till Bastmora och Hedkärra) söker bidrag och har omkring 90 % anslutningsgrad av fastboende. Det kvarstår att se om det räcker i konkurrens mot länets andra sökande. Något datum för beslut hos länsstyrelsen finns inte än, förhoppningsvis under hösten.

I Skinnskattebergs tätort saknas fortfarande några anslutningar för att IP-Only ska kunna ta beslut om utbyggnad. Detsamma gäller för södra kommundelen.

Ytterligare informationsmöten planeras, håll utkik på den här sidan om du är intresserad.

Om du inte har beställt en anslutning till din fastighet men är intresserad ber vi dig ta kontakt direkt med IP-Onlys kundservice.

Information finns även på byalagens egna siter.

2016-07-01 

Skinnskattebergs kommun och IP-Only har kommit överens om att samverka för en utbyggnad av fiber med en målsättning att alla byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredband via fiber till ett solidariskt pris.

Läs hela pressmeddelandet här.

2016-06-16 

Den 15 juni beviljade Länsstyrelsen i Västmanlands län stödmedel om totalt 7,7 miljoner kronor till IP-Only för utbyggnad av fiber i området Riddarhyttan och Baggbrobygden i vår kommun. Resterande 6,3 miljoner kronor av beslutsomgången tilldelades Fibras projekt i Sevalla i Västerås kommun.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns web.

2016-04-08 

Under mars och april månad har företaget IP-Only gått ut med erbjudande om fiberanslutning till hushåll i stora delar av vår kommun. Kommunen tycker det är glädjande att ännu en privat aktör visat intresse för att anlägga fiber i Skinnskatteberg.

Mer information om bredband via fiber i Skinnskatteberg finns på www.skinnskatteberg.se/bredband. Om du inte finner det du söker på vår webb kan kommunens samordnare för bredband och IT svara på generella frågor om fiberutbyggnad och hur kommunen arbetar. Du når Johannes Nilsson på 0222-45042 eller johannes.nilsson@skinnskatteberg.se.

För specifika frågor om det aktuella erbjudandet ber vi att du vänder dig direkt till IP-Only via www.malardalen.ip-only.se eller 0171-66 51 00.

2016-03-31 Uppdaterad information om telestationer

Telia har meddelat kommunen att Telia-kunder som berörs av nedläggningen av Baggå och Solmyra telestationer i augusti 2016 kommer få sina formella uppsägningar under v14. Har du en annan operatör för TV, Internet via ADSL eller telefoni vänder du dig direkt dit för mer information. Kommunens samordnare för bredband och IT-frågor kan svara på generella frågor om avvecklingen av kopparnätet och vad kommunen gör för att tackla konsekvenserna via e-post: johannes.nilsson@skinnskatteberg.se eller tel. 0222-45042.

Listor över samtliga telestationer i Sverige som kommer att avvecklas under 2016 och 2017 finns att läsa på Telias webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html.

2016-02-17 Information om telestationer

TeliaSonera meddelar på sin webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html att Baggå och Solmyra telestationer kommer avvecklas under 2016. Sommaren 2015 togs telestationen i Stjärnvik ur drift. Det betyder att fast telefoni och internetuppkoppling via kopparnätet och ADSL försvinner. Alternativet som erbjuds är mobila tjänster från de olika operatörerna.

TeliaSonera har meddelat kommunen att de som nätägare inte kommer att gå ut med allmän information till drabbade hushåll. Detta är upp till varje operatör. Kommunen har inte fått några listor eller kartor från TeliaSonera på exakt vilka områden och hushåll som berörs. Är du osäker på om du berörs? Ta kontakt med din operatör för telefon och internet.

2015-08-18

Under 2015/16 bygger Skanova och TeliaSonera ett bredbandsnät med optisk fiber i vår kommun. Den första etappen fokuserar på villaområdena ”gamla” och ”nya” Masbo. Privata aktörer tittar på ytterligare utbyggnad i kommunen men har idag ingen konkret plan för framtida etapper.

Om du bor på Masbo och önskar ansluta dig i efterhand kostar det enligt uppgift från Telia Öppen Fiber (020-40 24 00) 34,900:- med en leveranstid om 50-60 arbetsdagar.

Bredband - Aktuellt

 

Uppdaterad information om telestationer

Telia har meddelat kommunen att Telia-kunder som berörs av nedläggningen av Baggå och Solmyra telestationer i augusti 2016 kommer få sina formella uppsägningar under v14. Har du en annan operatör för TV, Internet via ADSL eller telefoni vänder du dig direkt dit för mer information. Kommunens samordnare för bredband och IT-frågor kan svara på generella frågor om avvecklingen av kopparnätet och vad kommunen gör för att tackla konsekvenserna via e-post: johannes.nilsson@skinnskatteberg.se eller tel. 0222-45042.

Listor över samtliga telestationer i Sverige som kommer att avvecklas under 2016 och 2017 finns att läsa på Telias webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html.

Tidigare information i ämnet (17/2-2016): Information om telestationer


 

Information om telestationer

TeliaSonera meddelar på sin webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html att Baggå och Solmyra telestationer kommer avvecklas under 2016. Sommaren 2015 togs telestationen i Stjärnvik ur drift. Det betyder att fast telefoni och internetuppkoppling via kopparnätet och ADSL försvinner. Alternativet som erbjuds är mobila tjänster från de olika operatörerna.

TeliaSonera har meddelat kommunen att de som nätägare inte kommer att gå ut med allmän information till drabbade hushåll. Detta är upp till varje operatör. Kommunen har inte fått några listor eller kartor från TeliaSonera på exakt vilka områden och hushåll som berörs. Är du osäker på om du berörs? Ta kontakt med din operatör för telefon och internet.