Välj en sida

Aktuellt

2017-08-30

Uppdatering av bredbandsutbyggnaden i vår kommun

  • Västanhed-Laggarbo-Uttersberg

I Laggarbo, Uttersberg och Laggarbo har Länsstyrelsen ännu inte meddelat om stödmedel. En arbetsgrupp finns sedan början av sommaren på plats och arbetet med att väcka intresse och diskutera möjligheter med bredband via fiber. Ca 40% har gjort en beställning. Arbetsgruppen hade ett första möte den 14 augusti tillsammans med kommunens samordnare.

I 11 juli 2017 hölls ett informationsmöte i Uttersberg med riktigt stor uppslutning. Kul att vi är på gång även här! Kommunens bredbandssamordnare och representant för Bynet/IP-Only presenterade och svarade på frågor.

  • Färna-Gunnilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti

Tisdagen den 16e maj anordnade byalaget i Stjärnvik markägarmöte i Stjärnviks bygdegård för projektområdet som sträcker sig från Färna i söder till Oti i norr. IP-Only och deras dotterbolag Bynet fanns på plats för att informera om processen framåt. Även Skinnskattebergs och Fagersta kommuns bredbandssamordnare fanns på plats eftersom projektet sträcker sig över kommungränsen. Byggstart är planerat till hösten 2017.

Pågående i området är att få klart alla markavtal samt upphandling av entreprenör för arbetet som beräknas fortskrida en bra bit in på 2018.

  • Solmyra- Bysala-Karmansbo

Södra delen av vår kommun (söder om Färna längs båda sidor av Långsvan och Lillsvan inklusive Karmansbo till kommungräns Köping) har bedömts som ett kommersiellt gångbart område. Det betyder att IP-Only inte behöver några statliga stödmedel för att kunna bygga. Här krävs liksom i tätorten en anslutningsgrad om 60 % av samtliga hushåll (fritidshus och fastboende) för att byggnationen ska bli av. Här finns sedan drygt ett år en arbetsgrupp som arbetar hårt för att nå hela vägen fram. Det saknades i augusti 2017 fortfarande ett fåtal anslutningar för att nå de 60 % som krävs för bygg- och investeringsbeslut.

  • Baggbron-Riddarhyttan

Grävningen är i full gång. Området omfattar även många mindre platser som till exempel Godkärra, Darsbo, Sunnanfors, Skräddarbo och Bäcka med flera.

Många frågor har inkommit om återställning. Bynet/ IP-Only låter meddela att grovåterställning sker ett par veckor efter grävning. En finare återställning sker till våren. Har du frågor på detta eller exempel på där du inte tycker det skötts rätt, ta gärna ett kort eller en kort film och skicka till johannes.nilsson@skinnskatteberg.se.

  • Centralorten-Långviken-Rönningen

Förläggning av fiber i Skinnskattebergs tätort (inklusive Långviken och Rönningen) började v33. I tätorten använder man sig av en förläggningsmetod som heter microtrenching där ett tunt spår skärs i vägen. Förläggning sker direkt därpå och spåret fylls igen. Förhoppningsvis börjar inkopplingen av enskilda fastigheter under hösten.

2017-06-29 

Skinnskattebergs kommun ska delta i Regeringens Bredbandsforum

Skinnskattebergs kommun är som enda kommun i Sverige inbjuden att delta i Regeringens Bredbandsforum och en ny arbetsgrupp med fokus på landsbygden. Landsbygdsgruppen ska fokusera på bredband på landsbygden och hur regeringens mål ska nås även i mer gles befolkade områden av vårt land. Detta har varit och är fortsatt en viktig fråga för vår kommun som består av stora landsbygdsområden.

Läs mer om PTS Bredbandsforum och Landsbygdsgruppen här:http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Landsbygdsgruppen-AG-XVI/.

Här kan du läsa Bredbandsforums pressmeddelande i samband med lanseringen av arbetsgruppen: http://bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Ny-arbetsgrupp-ska-ska-hitta-losningar-for-framtidssakert-bredband-till-alla-oavsett-var-man-bor-eller-verkar/

Samtidigt som vi hoppas lära och kunna påverka deltar vi med en övertygelse om att kunna bidra med erfarenheter från de senaste årens bredbandsarbete i Skinnskatteberg och grannkommuner. Representant till arbetsgruppen för Skinnskattebergs kommun är Johannes Nilsson och han tar gärna med dina synpunkter och ideer för hur vi säkrar snabbt och stabilt bredband till landsbygden i Skinnskatteberg och resten av Sverige.

Därför, har du en bra ide på hur vi löser fiberutmaningen på landsbygden, eller konstruktiv kritik till hur bredbandsutbyggnaden fungerar idag, skicka ett mail till johannes.nilsson@skinnskatteberg.se eller ring
0222-51 57 20.

2017-06-22 

Grävningen är i full gång i projektet Baggbron-Riddarhyttan i vår kommun. Området innefattar även många mindre platser som till exempel Godkärra, Darsbo, Sunnanfors, Skräddarbo och Bäcka med flera.

Det har inkommit frågor till oss på kommunen om återställning av väg och mark efter grävning. Återställning sker av ett annat arbetslag än det som gräver och med en viss tidsfördröjning. Det betyder att det kan ta en eller ett par veckor innan marken/vägen återställs. Detta görs för att massan som tagits upp ska hinna sätta sig.

Upplever du problem eller störningar på grund av det mycket stora entreprenörsarbete som pågår i och med fiberutbyggnaden i vår kommun, dokumentera gärna! Ta några kort eller skriv en lista på berört område/tomter och hör av dig till oss. Ju mer detaljerad information vi får desto bättre feedback kan vi ge IP-Only när vi har avstämningsmöten.

En annan ganska vanlig fråga vi får är om det fortfarande är möjligt att ansluta sig. Enklaste sättet att få ett svar är att ringa direkt till IP-Onlys kundservice på 0200-43 00 00 eller surfa in på malardalen.ip-only.se och klicka på kundservice. Förenklat uttryckt går det att anmäla sig så länge grävmaskinen inte gått förbi ditt hus. Beställningen måste dock göras på webben eller via telefon.

Har du frågor eller funderingar rörande detta eller annat fiberrelaterat är du välkommen att skriva eller ringa till johannes.nilsson@skinnskatteberg.se, 0222-51 57 20.

2017-06-09

Byggstart för fiber i Skinnskattebergs tätort (inklusive Långviken och Rönningen) närmar sig. Grovprojektering klar och detaljprojektering av området har påbörjats. Arbetet beräknas påbörjas under v34 givet att tillstånd från Trafikverket m.fl. är klara dessförinnan.

Är du osäker på om din beställning gått igenom eller vill du göra en beställning är det inte för sent. Ta i så fall kontakt med IP-Onlys kundtjänst för mer information.

Om du bor i Skinnskattebergs kommuns bostäder behöver du inte göra något. Skinnskattebergs kommun kommer att ansluta alla lägenheter så hyresgäster får möjlighet till snabbt internet.

2017-05-19

Tisdagen den 16e maj anordnade byalaget i Stjärnvik markägarmöte i Stjärnviks bygdegård för projektområdet som sträcker sig från Färna i söder till Oti i norr. IP-Only och deras dotterbolag Bynet fanns på plats för att informera om processen framåt. Även Skinnskattebergs och Fagersta kommun fanns på plats eftersom projektet sträcker sig över kommungränsen.

Missade du mötet eller har frågor om vad som sker nu tveka inte att höra av dig till Johannes Nilsson på Skinnskattebergs kommun eller Jan Abrahmasson på Fagersta kommun.

2017-05-08

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att nivån för grundläggande internethastighet som staten garanterar bör höjas från 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Det fastslås i rapporten Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet.

Läs mer på Bredbandsforums webbsida.

2017-04-27

Nu har utbyggnaden av bredband via fiber i vår kommun kommit igång. Först ut är Riddarhyttan och Baggbron.

Den 27e april anordnades en fiber-kickoff i Baggbron av Baggbrons byalag och Skinnskattebergs kommun. Ett sjuttiotal personer fick höra Landshövding Minoo Akhtarzand, regional utvecklingsdirektör Maria Linder och kommunalråd Carina Sandor tala om vikten med snabb och tillförlitlig uppkoppling för att kunna leva och verka på landsbygden. IP-Only, som står för utbyggnaden, fanns på plats för att svara på frågor. Även Telia närvarade för att svara på frågor.

Vi vill tacka alla eldsjälar för ett jätte jobb och vilken fantastisk dag det blev.

Besök gärna Skinnskattebergs kommun på facebook för bilder och fler uppdateringar!

2017-04-10

Tidigare i vinter togs byggbeslut för projektet Baggbron-Riddarhyttan, Skinnskattebergs tätort samt projektet Färna-Gullilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti. Detaljprojektering och arbete med markavtal pågår för fullt.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill komma i kontakt med arbetsgruppen i ditt område.

2017-04-06

Kommunen höll avstämningsmöte med IP-Only och representanter för vägföreningarna i kommunens tre tätorter. Mycket uppskattat och vi ser nu fram emot att utbyggnaden ska dra igång på allvar.

2016-11-24

IP-Only beviljas 7 miljoner kronor av Länsstyrelsen för att bygga fiber i Färna, Gunnilbo, Sjärnvik, Bockhammar och vidare till Oti/Hedkärra.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats.

2016-10-13

På PTS web finns nu information om operatörernas förändringar i tele- och bredbandsnäten.

Klicka här eller klistra in länken nedan i din webläsare för att komma till PTS web.

http://www.pts.se/sv/privat/telefoni/fast-telefoni/forandringar-i-tele–och-bredbandsnaten/

2016-09-23

Marknadsföring av IP-Onlys fibernät i vår kommun har pågått under sommaren. Projektet Baggbron-Riddarhyttan som beviljades stödmedel av länsstyrelsen i våras har nu också nått tillräcklig anslutningsgrad. Nu pågår detaljprojektering av hela området.

Projektet i östra delen av vår kommun (från Färna och Gunnilbo via Stjärnvik och Bockhammar vidare till Bastmora och Hedkärra) söker bidrag och har omkring 90 % anslutningsgrad av fastboende. Det kvarstår att se om det räcker i konkurrens mot länets andra sökande. Något datum för beslut hos länsstyrelsen finns inte än, förhoppningsvis under hösten.

I Skinnskattebergs tätort saknas fortfarande några anslutningar för att IP-Only ska kunna ta beslut om utbyggnad. Detsamma gäller för södra kommundelen.

Ytterligare informationsmöten planeras, håll utkik på den här sidan om du är intresserad.

Om du inte har beställt en anslutning till din fastighet men är intresserad ber vi dig ta kontakt direkt med IP-Onlys kundservice.

Information finns även på byalagens egna siter.

2016-07-01 

Skinnskattebergs kommun och IP-Only har kommit överens om att samverka för en utbyggnad av fiber med en målsättning att alla byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredband via fiber till ett solidariskt pris.

Läs hela pressmeddelandet här.

2016-06-16 

Den 15 juni beviljade Länsstyrelsen i Västmanlands län stödmedel om totalt 7,7 miljoner kronor till IP-Only för utbyggnad av fiber i området Riddarhyttan och Baggbrobygden i vår kommun. Resterande 6,3 miljoner kronor av beslutsomgången tilldelades Fibras projekt i Sevalla i Västerås kommun.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns web.

2016-04-08 

Under mars och april månad har företaget IP-Only gått ut med erbjudande om fiberanslutning till hushåll i stora delar av vår kommun. Kommunen tycker det är glädjande att ännu en privat aktör visat intresse för att anlägga fiber i Skinnskatteberg.

Mer information om bredband via fiber i Skinnskatteberg finns på www.skinnskatteberg.sebredband. Om du inte finner det du söker på vår webb kan kommunens samordnare för bredband och IT svara på generella frågor om fiberutbyggnad och hur kommunen arbetar. Du når Johannes Nilsson på 0222-45042 eller johannes.nilsson@skinnskatteberg.se.

För specifika frågor om det aktuella erbjudandet ber vi att du vänder dig direkt till IP-Only via www.malardalen.ip-only.se eller 0171-66 51 00.

2016-03-31 Uppdaterad information om telestationer

Telia har meddelat kommunen att Telia-kunder som berörs av nedläggningen av Baggå och Solmyra telestationer i augusti 2016 kommer få sina formella uppsägningar under v14. Har du en annan operatör för TV, Internet via ADSL eller telefoni vänder du dig direkt dit för mer information. Kommunens samordnare för bredband och IT-frågor kan svara på generella frågor om avvecklingen av kopparnätet och vad kommunen gör för att tackla konsekvenserna via e-post: johannes.nilsson@skinnskatteberg.se eller tel. 0222-45042.

Listor över samtliga telestationer i Sverige som kommer att avvecklas under 2016 och 2017 finns att läsa på Telias webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html.

2016-02-17 Information om telestationer

TeliaSonera meddelar på sin webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html att Baggå och Solmyra telestationer kommer avvecklas under 2016. Sommaren 2015 togs telestationen i Stjärnvik ur drift. Det betyder att fast telefoni och internetuppkoppling via kopparnätet och ADSL försvinner. Alternativet som erbjuds är mobila tjänster från de olika operatörerna.

TeliaSonera har meddelat kommunen att de som nätägare inte kommer att gå ut med allmän information till drabbade hushåll. Detta är upp till varje operatör. Kommunen har inte fått några listor eller kartor från TeliaSonera på exakt vilka områden och hushåll som berörs. Är du osäker på om du berörs? Ta kontakt med din operatör för telefon och internet.

2015-08-18

Under 2015/16 bygger Skanova och TeliaSonera ett bredbandsnät med optisk fiber i vår kommun. Den första etappen fokuserar på villaområdena “gamla” och “nya” Masbo. Privata aktörer tittar på ytterligare utbyggnad i kommunen men har idag ingen konkret plan för framtida etapper.

Om du bor på Masbo och önskar ansluta dig i efterhand kostar det enligt uppgift från Telia Öppen Fiber (020-40 24 00) 34,900:- med en leveranstid om 50-60 arbetsdagar.

Bredband - Aktuellt