Energi- och klimatrådgivning

Innebörden av den kommunala energi- och klimatrådgivningen är att ge kommuninvånarna en objektiv och kostnadsfri rådgivning.

Rådgivningen vänder sig till:

  • Allmänheten
  • Organisationer
  • Föreningar
  • Mindre eller medelstora företag

Rådgivning ges i frågor rörande energiförbättrande åtgärder som berättigar till bidrag, energieffektiviseringsåtgärder, uppvärmningssystem med mera.

Du kan fråga allt från varför glödlampan försvinner från marknaden – till vad du ska tänka på vid byte av uppvärmningssystem.

Kontakt med energi- och klimatrådgivare:
bygglov@skinnskatteberg.se

Nu kan du låna en elenergimätare på biblioteket i Skinnskatteberg och använda den för att ta reda på hur mycket el t.ex ditt kylskåp drar.