Avdelning personal och kansli

Linda Ahlsén, chef avdelning personal och kansli, linda.ahlsen@skinnskatteberg.se, 0222-451 89

Fredrik Österlund, HR-utvecklare, fredrik.osterlund@skinnskatteberg.se, 0222-451 10

Kim Jansson, receptionist, kim.jansson@skinnskatteberg.se, 0222-451 21

Johan Boklund, kommunsekreterare, johan.boklund@skinnskatteberg.se, 0222-451 32

Christina Torpman, biträdande kommunsekreterare/utredare, christina.torpman@skinnskatteberg.se, 0222-450 11

Christine Larsson, registrator, christine.larsson@skinnskatteberg.se, 0222-451 40

Rebecca Levin, Överförmyndare /arkivfrågor, rebecca.levin@skinnskatteberg.se, 0222-450 02

Elisabeth Åberg, överförmyndare, elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se, 0222-451 48