Överförmyndare

Elisabeth Åberg
Tel. 0222–451 48 / 070–209 17 63
E-post: elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se

Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunkontoret)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Överförmyndaren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg