Politiker & kommunsekreterare

Kommunsekreterare (frågor gällande kommunala politiker & organ, dagordningar, protokoll osv.), tel. 0222–451 32

Kommunalråd (KS-ordförande): Lars Andersson, tel. 0222–451 93 / 076–785 79 24

Skinnskattebergs kommuns politiker har en e-postadress som är uppbyggd enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kommunalrådet, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg