Suomen kielellä Skinnskattebergin kunnassa

Skinnskattebergin kunta on helmikuun 2011 alusta lähtien kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen (förvaltningsområdet för finska språket). Ruotsissa on tällä hetkellä yhteensä 59 suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvaa kuntaa.

Kuntamme kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, tämä tarkoittaa lain (2009:724) mukaan käytännössä sitä, että asioidessaan kunnan viranomaisten kanssa suomenkielisellä asukkaalla on oikeus käyttää suomen kieltä, saada suullinen vastaus kysymykseensä suomeksi, pyydettäessä saada suomenkielinen käännös päätöksestä ja sen perusteista, saada osittain tai kokonaan suomenkielistä lasten päivähoitoa sekä saada osittain tai kokonaan suomenkielisiä vanhustenhuollon palveluja.

Kunnassamme on erityinen neuvonpitoryhmä (samrådsgruppen), jonka kautta suomenkieliset asukkaat voivat vaikuttaa omiin asioihinsa kunnassa. Ryhmä koostuu kunnan päättäjistä, virkamiehistä sekä paikallisen vähemmistön edustajista. Neuvonpitoryhmä tapaa neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa suunnitellaan eri toimenpiteitä, joiden avulla ruotsinsuomalaisten kulttuuria ja kieltä tuodaan esille kunnassamme. Ryhmä myös miettii, miten asukkaiden tarpeita voidaan kartoittaa kunnan suomenkielisten palveluiden osalta. Lisäksi keskustellaan suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien kuntien valtiontuen käyttämisestä Skinnskattebergin osalta.

Koordinoija:
Elina Kallio: puh. 0222-450 44, elina.kallio@skinnskatteberg.se
Skinnskattebergs kommun, Box 101 (käyntiosoite Kyrkvägen 7), 739 22 Skinnskatteberg

Vähemmistölaki äidinkielelläsi
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä
Laki (2009:724) kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä
אקט ( 2009:724 ) איבער נאציאנאלע מיניאריטעטן און נאציאנאלע מיניאריטעט שפראכן
Kanuni (2009:724)pa nationalne minoriteturi ta minoriteturitšib
Kanuni (2009:724) bašo nacionalikane minoritetia thaj minoritetikani čhib
Zakono (2009: 724) pa le nationalni minoritetora haj le minoritetonge/cine shiba
Láhka (2009:724) našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birra
Laake (2009:724) nasjovnen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre
Láhka (2009:724) rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra

Icon of Vähemmistö Ja vähemmistökielten työn toimintasuunnitelma Vähemmistö Ja vähemmistökielten työn toimintasuunnitelma (86.9 KiB)
Icon of Handlingsplan nationella minoriteter och minoritetspråk Handlingsplan nationella minoriteter och minoritetspråk (85.7 KiB)
Icon of Riktlinjer för projektmedel från statsbidrag för Finskt förvaltningsområde Riktlinjer för projektmedel från statsbidrag för Finskt förvaltningsområde (92.6 KiB)
Icon of Ansökan medel finskt förvaltningsområde Ansökan medel finskt förvaltningsområde (925.3 KiB)
Icon of Anomus-varoja suomen kielen hallintoalueelta Anomus-varoja suomen kielen hallintoalueelta (810.1 KiB)