Kontakt

Postadress: Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset)
Växel, tel. 0222–450 00
Reception, tel. 0222–451 21
Fax: 0222–450 90
E-post: kommun@skinnskatteberg.se
Webbplats: www.skinnskatteberg.se
Sommar öppettider (kommunhuset): Måndag-fredag kl. 8–12

Kommunchef: Nima Poushin, tel. 0222–451 92

Våra medarbetare och politiker har en e-postadress som är uppbyggd enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Vid akuta krissituationer
Ambulans, brandkår & polis i nödsituation: 112
Polis i övriga fall: 114 14
Brandstationen i Skinnskatteberg: 0222–451 74 eller 0222–103 80
Jourtelefon vatten och avfall (kvällar och helger), tel. 070-651 45 87
Kriscentrum för Män i Västmanland, tel. 021–41 03 08
Kvinnojouren Frida: 070–275 19 28 eller 0223–128 50
Trafikhinder på allmän väg, kontakta trafikverket: 0771-24 24 24