Avdelning personal och kansli

Linda Ahlsén, chef avdelning personal och kansli, linda.ahlsen@skinnskatteberg.se, 0222-451 89

Fredrik Österlund, HR-utvecklare,
fredrik.osterlund@skinnskatteberg.se, 0222-451 10

Christine Frid Åhlen, registrator/receptionist,
Christine.frid-ahlen@skinnskatteberg.se, 0222-451 21

Johan Boklund, kommunsekreterare,
johan.boklund@skinnskatteberg.se, 0222-451 32

Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare, christine.larsson@skinnskatteberg.se, 0222-450 11

Jeanette Landolsi, arkivarie
jeanette.landolsi@skinnskatteberg.se, 0222-45020

Rebecca Levin, överförmyndarhandläggare
overformyndare@skinnskatteberg.se, 0222-450 02