Grundskola

Klockarbergsskolan (åk. F–9)

Fax: 0222–450 86
Expedition, tel. 0222–451 51
Lärarrummet, tel. 0222–451 99
Skolskjutssamordnare & skolsekreterare, tel. 0222–451 54
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Rektor: Birgitta Löwencrantz, tel: 0222-451 12
E-post: birgitta.lowencrantz@skinnskatteberg.se

Biträdande rektor (tillträder snart): Tommy Jonsson

Biträdande rektor: Stina Grufman Nyman,
E-post: stina.grufman@skinnskatteberg.se

Skolsekreterare: Birgit Söderberg, tel: 0222-451 51
E-post: birgit.soderberg@skinnskatteberg.se

Skoladministratör: Carina Klingzell, tel: 0222-451 94
E-post: carina.klingzell@skinnskatteberg.se

Arbetslag F–3
Arbetsrum tel. 0222–450 21
Arbetsrum tel. 0222–450 23

Arbetslag 4–6
Arbetsrum tel. 0222–450 22

Arbetslag 7–9
Arbetsrum tel. 0222–450 30

Elevvårdsteam
Kurator, tel. 0222–451 68
Skolsköterska, tel. 0222–451 61
Studie- och yrkesvägledare (SYV), tel. 0222–451 59

Vaktmästare
Tel. 0222–451 62 / 0222–451 64

Lokalvårdare
Tel. 0222–450 60