Sektor teknik och service

Kenneth Johansson, tf. sektorschef Teknik & Service
Telefon: 0222 – 451 23
E-post: kenneth.johansson@skinnskatteberg.se

Kundtjänst Teknik & Service
Öppettider: 10:00-12:00
Telefon: 0222 – 451 35
E-post: felanmalan@skinnskatteberg.se