Vid dödsfall

Begravningsombud:
Kontaktas vid begravningar till för att de som inte är medlemmar i svenska kyrkan.

Sten Muhammed Yussif Widhe
Tel. 0761-359900, E-post: muhammedyussif@gmail.com

Borgerlig begravningsförrättare:
Per Georgsson, tel. 070–237 81 97

Bouppteckning/Dödsboanmälan, tel. 0222–451 14