Välj en sida

Föreningsbidrag

Föreningar ( barn och ungdomsföreningar prioriteras ) som bedriver verksamhet i Skinnskattebergs kommun kan få kommunala bidrag. Det ekonomiska stödet ges t ex för investeringar, lokalkostnader, utbildningar och för anordnade aktiviteter.

Dessa stöd kan din förening söka

Icon of Bidragsbestämmelser och Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser och Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag (55 KiB) Icon of Ansökan om Föreningsbidrag samt anläggningsbidrag Ansökan om Föreningsbidrag samt anläggningsbidrag (65 KiB) Icon of Riktlinjer för integrationsbidrag Riktlinjer för integrationsbidrag (58 KiB) Icon of Ansökan om integrationsmedel 2016 - förening Ansökan om integrationsmedel 2016 - förening (53 KiB)