Kulturskolan

Som första kommun i länet har vi nu avgiftsfri kulturskola för alla till och med 20 år.

Kulturskolans två huvudsakliga uppgifter är:

  1. Att erbjuda barn och ungdomar skapande aktiviteter i frivillig form, innefattande musik, dans teater och bild.
  2. Att vara en integrerad del av grundskolan med uppgift att skapa förutsättningar för ett ökat kulturskapande för alla elever. Musik, dans, teater, drama, rytmik, klassorkestrar och kulturprojekt kan vara medel för att uppnå detta mål. Även förskolan får del av kulturskolans kompetens inom området dans.

Ta för dig av allt vi erbjuder och välkommen till vår nya kulturskola och till kulturhuset Korpen!

Icon of Kulturskolan Korpen 2015-2016 Kulturskolan Korpen 2015-2016 (427.4 KiB)

Icon of Anmälningsblankett kulturskolan 2015-2016 Anmälningsblankett kulturskolan 2015-2016 (627.8 KiB)