FAQ Minecraft

Varför har ni byggt kommunerna i Minecraft?
Minecraft är ett lättarbetat verktyg som många känner till. Vi kan använda verktyget för att synliggöra och samverka kring samhällsutvecklingsfrågor. Några av styrkorna med att använda just Minecraft i samhällsplaneringen är att spelmiljön ger goda förutsättningar för samarbete och att vi kan få fler att vara delaktiga, i synnerhet ungdomar.

Att kombinera ihop samhällsutvecklingsprojekt med Minecraft är en ganska ovanlig företeelse, även med internationella mått. FN bedriver också sådana projekt i utvecklingsländer där medborgare görs delaktiga i uppbyggandet av deras närområde. Idag är det dock en allt vanligare trend att skolprojekt och arkitekturprojekt startas inom Minecraft.

Genom det här projektet har vi tagit ett steg till, då vi i stället för att avgränsa projektet bygger en plattform i vår region, där vi under lång tid framöver kan starta olika typer av samhällsutvecklingsprojekt.

Hur lång tid har det tagit att bygga?
Projektet startade i januari 2015 och Minecraft-världen fanns på plats i oktober 2015. Inledningsvis lades mycket tid på att sätta struktur för projektet. Själva byggandet kan sägas ha pågått mellan maj – oktober.

Kan jag gå omkring i Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg nu?
Ja. Du behöver ett Minecraft-konto för att logga in i spelmiljön. Om du har det kan du röra dig från Skinnskatteberg genom Fagersta hela vägen till Norberg och omvänt. Om du inte har ett konto kan du se hela världen snett ovanifrån via dynamic-map som du når genom att gå till adressen http://46.254.14.128/ i din webbläsare.

Om du vill starta ett projekt och inte redan har ett eget Minecraft-konto (och inte vill skapa ett) kan du få låna ett konto under en begränsad projektperiod.

Kan jag hitta mitt hus?
Ja. Minecraft-världen över Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg bygger på lantmäteriets kartor och alla byggnader och områden inom våra kommuners gränser ska finnas med. Ditt hus däremot kanske inte ser helt verklighetstroget ut när du först besöker det men det kan vara ett bra projekt att börja med!

Kan jag bygga något själv i Minecraftvärlden?
Här finns två alternativa vägar. Om du vill att det du bygger ska kunna ses av alla som loggar in i Minecraft-världen måste du bli tilldelad en kopia av en tomt att bygga på. Det är kommunernas kontaktpersoner för Minecraft som sköter den tilldelningen. Om du vill driva ett projekt i Minecraft-världen inom ett särskilt område kan du få en sådan tilldelning också. Tilldelningen sker genom att skapa en kopia av originalet som sedan kan kopieras in i världen för allmän beskådan.

Hur får jag en inloggning?
Om du inte har ett eget Minecraft-konto och vill driva ett projekt kan du få ett tillfälligt konto från kontaktpersonen i din kommun.

Johannes Nilsson – johannes.nilsson@skinnskatteberg.se / 0222-450 42
Jan Tuhti – jan.tuhti@fagersta.se / 0223-448 33
Erik Lehto – erik.lehto@norberg.se / 0223-291 35

Kan man förstöra det ni byggt?
Som användare kan du endast bygga på den tomt du har blivit tilldelad.

Var har jag som medborgare för nytta av detta?
I Minecraft-världen över Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg kan du som medborgare visualisera idéer och förslag på hur du skulle vilja se att platser i din kommun ska utvecklas. Även kommungränsöverskridande idéer går att visualisera och uppleva digitalt eftersom världen sträcker sig över de tre kommunerna.

Vad har det kostat? Vem har finansierat projektet?
Skinnskatteberg, Fagersta och Norbergs kommuner har var för sig gått in med 50 000 kronor genom projektet DAR, Den Attraktiva Regionen. Den totala kostnaden för arbetet med att ta fram verktyget har uppgått till totalt 1,2 miljoner kronor varav Tillväxtverket har finansierat med 50 procent. Resterande summa har fördelats mellan projektets övriga aktörer Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg, Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen.

Om jag får en inloggning och bygger något, kommer ni att bygga det på riktigt då?
Det är ingen garanti att de förslag som läggs fram genom Minecraft-verktyget kommer att byggas på riktigt. Det ger däremot en bra grund genom att visualisera idéer till kommunerna om vad invånarna önskar se i sina respektive kommuner och hur de tre kommunerna kan samverka vid olika typer av projekt.

Vad är DAR?
Den attraktiva regionen, DAR är ett utvecklingsprojekt som drivs bland annat av Trafikverket. Det handlar om hur transportsystem kan bidra till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Västmanlands delprojekt är inriktat på hur norra länsdelen kan bli mer attraktiv för näringsliv och invånare. Minecraft är ett verktyg som tagits fram inom DAR för att uppnå samverkan mellan de olika aktörerna.

Om jag vill veta mer, vem kontaktar jag då?
Ta i första hand kontakt med din kommuns kontaktperson för Minecraft.

Johannes Nilsson – johannes.nilsson@skinnskatteberg.se / 0222-450 42
Jan Tuhti – jan.tuhti@fagersta.se / 0223-448 33
Erik Lehto – erik.lehto@norberg.se / 0223-291 35