Landsbygdsutveckling

Skinnskattebergs kommun har målmedvetet arbetat för att stärka landsbygdens utvecklingsmöjligheter på olika sätt. Detta genom att bl.a. arbeta fram lokala handlingsplaner och integrera dessa i den kommunala planeringen samt stärka formerna för kommunsamarbete.
Leader Bergslagens verksamhetsledare heter Barbro Fischerström och har sitt kontor i kommunhuset i Skinnskatteberg.

Leader Bergslagens webbplats

Verksamhetsledare Barbro Fischerström nås på telefon 0222-450 88 eller 0706-556670