Serveringstillstånd

Serverar du starköl, vin, sprit eller andra alkoholdrycker behöver du ett serveringstillstånd.
Från den 1 juli 2001 är den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl är en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. Öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent benämns folköl.

Tobaksförsäljning
Sedan 2002 är butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter, som cigaretter, cigarrer, snus och piptobak, skyldiga att anmäla detta till kommunen. Den som säljer tobaksvaror är enligt tobakslagen skyldig att ha ett egenkontrollprogram som skall skickas in till kommunen tillsammans med anmälan om försäljning. Anmälningsblanketten får du genom att klicka på denna länk. Anmälningsplikten ger kommunen möjlighet att bedriva tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år. Olaga försäljning polisanmäls.

Receptfria läkemedel
Den näringsidkare som ska sälja nikotinläkemedel eller andra receptfria läkemedel måste först anmäla handeln hos läkemedelsverket
Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel:
Detaljhandel i serveringsutrymmen
11 § Detaljhandel får, med undantag för detaljhandel med nikotinläkemedel, inte bedrivas i serveringsutrymmen där serveringstillstånd gäller enligt 6 kap. 1 § alkohollagen
Information och anmälningsblanketter för handel med vissa receptfria läkemedel hittar du här. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas.

När behövs ett serveringstillstånd?
Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Med detta menas enligt 1 kap 11 § varje form av alkoholservering mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

När behöver man inte ha ett serveringstillstånd?

  • Serveringstillstånd krävs inte för servering som avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.

Olika typer av serveringstillstånd
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat (smörgås, varm korv eller hamburgare räknas ej dit).

Alkoholserveringen ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst.Tillstånd ska i första hand ges till lokalt verkande krögare.Återhållsamhet ska gälla i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som främst riktar sig till ungdomar. Upplåtelse för nyttjande av mark ska finnas. Servering av spritdrycker medges ej. Serveringsytan skall vara väl avgränsad och ha ett lämpligt antal sittplatser.

Blanketter för serveringstillstånd

Kontakt: Christina Nilsson och Kerstin Gustafsson
Avdelning: Alkoholhandläggning
Telefon: 0226-64 53 37 el. 0226-64 50 37
Fax: 0226-64 50 68
E-post: christina.nilsson@avesta.se och kerstin.gustafsson@avesta.se
Adress: Omsorgsförvaltningen, Box 23, 774 21 Avesta (besöksadress: Marcusgatan 25)