Invigningen av det nytillverkade vattenhjulet i Karmansbo smedja

Under onsdagen invigdes det nykonstruerade stora vattenhjulet i Karmansbo smedja. På plats och höll tal fanns bland annat landshövdingen Minoo Akhtarzand, Skinnskattebergs kommunalråd Carina Sándor (L), länsmuseichefen Carl-Magnus Gagge och Anna Falkengren från Ekomuseum […]

Läs mer

Nytt skolskjutsreglemente

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt skolskjutsreglemente som ska öka trafiksäkerheten för skolbarnen. Tidigare avståndsgräns har varit 3 km för alla elever. Det nya reglementet fastställer kortare gångavstånd till skolskjutsen för de yngsta eleverna. De […]

Läs mer

Sommaraktiviteter för barn och unga

Under sommaren ordnar Skinnskattebergs kommun, genom Klockarbergsskolan med Sturehuset som utgångspunkt, kostnadsfria aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Projektet bekostas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För mer information om aktiviteterna: www.facebook.com/sommaraktiviteter

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-20

Här hittar du en inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni. KF-2016-06-20.mp3

Läs mer

Välkommen till invigningen av det nytillverkade vattenhjulet i Karmansbo smedja!

Ett omfattande och tidskrävande arbete med att tillverka ett nytt vattenhjul i Karmansbo smedja startade under hösten 2014 och färdigställdes 2015. Arbetet har utförts av Mattias Hallgren från Traditionsbärarna med medarbetare, som med stor […]

Läs mer