Väg 233 mellan Gunnilbo och Ramnäs (24/10 – 7/11)

Trafikverket har meddelat att från och med måndagen den 24 oktober till måndagen den 7 november är väg 233 öster om Gunnilbo avstängd med anledning av att två kulvertar omgående behöver bytas ut. Bytet […]

Läs mer

Meddelande om strömavbrott

Vattenfall informerar om avbrott i strömförsörjningen på grund av arbete på ledningsnätet. Berörda platser Skinnskattebergs fölkhögskola Masbo idrottsplats Onsdag 19/10 kl. 08:30-09:30 Torsdag 20/10 kl. 15:30-17:00 Vid frågor kontakta Vattenfall Tel. 020 – 82 […]

Läs mer

Bankomaten i Skinnskatteberg

Uttagsautomaten i Skinnskatteberg stänger tillfälligt för ombyggnation. Bankomat AB anpassar lokalen för att långsiktigt vara kvar och öppnar igen i början av november. Frågor besvaras av Bankomat AB på telefon 010-588 90 90.

Läs mer

Den nya lekparken – uppdatering

Arbetet med att gallra ur träd runt nya lekparken fortskrider. Förhoppningen var att ha kvar fler träd men tyvärr visade det sig att en hel del träd var så dåliga att de var tvungna att […]

Läs mer

Sätt betyg på Skinnskattebergs kommun

Är du med i urvalet? Ett slumpmässigt urval personer i åldrarna 18-84 år dras från befolkningsregistret och tillfrågas besvara enkäten. Om du är med i urvalet får du enkäten hem i brevlådan. Du kan […]

Läs mer