Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-03

Här hittar du en inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2016. KF-2016-10-03.mp3

Läs mer

Förändring av Klockarbergsskolas skolledning

Aase-Lill Sundin tar sig, under höstterminen och fram till årsskiftet, an uppdraget som rektor på Klockarbergsskolan efter Stefan Horn. Skolledningen för Klockarbergsskolan under höstterminen och fram till årsskiftet kommer att bestå av: Aase-Lill Sundin […]

Läs mer