Nyhetsbrev om företagsamma Skinnskattebergs kommun

Vi har under en längre tid velat få till ett Nyhetsbrev med fokus på företagsamheten i Skinnskattebergs kommun. Idag skickar vi ut ett första Nyhetsbrev. Ambitionen är att ett nytt Nyhetsbrev ska författas mellan […]

Läs mer

Bredbandsutbyggnaden går framåt!

Den 1 juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller […]

Läs mer

Bredbandsstöd till landsbygden

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat stödmedel om totalt 21 miljoner kronor till IP-Only för utbyggnad av fiber i Skinnskattebergs och Köpings kommuner. Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats.

Läs mer

Vi vill veta vad företagare tycker!

Idag skickade vi från Skinnskattebergs kommun ut en enkät till det lokala näringslivet. Vi vill med enkäten få svar på hur företagare i kommunen tycker vi kan jobba bättre med näringslivsfrågor. Denna enkät är […]

Läs mer

Väg 233 är åter öppen för trafik

Väg 233 är nu åter framkomlig mellan Ramnäs och Gunnilbo, meddelar Trafikverkets entreprenör Svevia. Vägen har de senaste två veckorna varit avstängd på grund av ett akut byte av kulvertar.

Läs mer