Bredbandsstöd till landsbygden

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat stödmedel om totalt 21 miljoner kronor till IP-Only för utbyggnad av fiber i Skinnskattebergs och Köpings kommuner.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats.