Mamma ska räddas, en familjeföreställning på Kulturhuset korpen

Mamma ska räddas är en familjeföreställning som visas på kulturhuset Korpen den 4 januari klockan 11:00. Föreställningen är från 4år. Fri entré! Arr: Ett kulturliv för alla, teater och Skinnskattebergs kommun.

Läs mer

Januarinumret 0222:an

Läs januarinumret av 0222:an online redan idag!

Läs mer

Så här tycker medborgarna om Skinnskattebergs kommun

Under hösten 2016 har Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skinnskattebergs kommun genomfört en medborgarundersökning. Ett slumpmässigt urval personer i åldrarna 18-84 fick möjligheten att svara på frågor om kommunens verksamheter, medborgarens möjlighet till […]

Läs mer

Landstinget Västmanland byter namn till Region Västmanland

Landstinget Västmanland byter namn till Region Västmanland i samband med att landstinget blir region och får ett breddat uppdrag från och med 1 januari 2017. Bland annat kommer det statliga regionala utvecklingsansvaret att tas […]

Läs mer

Skolskjutsupphandling klar

Axelssons Turisttrafik AB har efter utvärdering tilldelats avtalet ‘Skolskjutsar Skinnskatteberg’. Avtalet gäller från 2017-01-01. Arbetet med att ta fram information till berörda har startats och ett förssta startmöte, mellan skolan och Axelssons Turisttrafik AB, […]

Läs mer