Problem med växeln

Just nu har vår växel uppmärksammat ett problem då de har svårt att koppla vidare samtal. Problemet är rapporterat och vi hoppas på att det ska åtgärdas så snabbt som möjligt.

Tillsvidare hoppas vi att denna kontaktlista kan innehålla direktnumren ni kan behöva.