Ombyggnad av busshållplatser

IMG_0364Med start vecka 27 kommer busshållplatserna vid utfarterna Folkhögskolan, Hyttvägen och Borntorpet att göras om. Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) i Västmanland prioriterar dessa för ombyggnation utifrån följande punkter:

  • Hållplatserna ligger nära tätorten, används flitigt av permanentboende och har betydande resande i båda riktningarna
  • Resenärer har hört av sig till KTM och önskat förbättringar
  • Hållplatserna har låg standard

Trafikverket ansvarar för projektet och bygger hållplatserna i samarbete med Skinnskattebergs kommun och KTM.

Söker ni mer information eller har någon fråga så kontakta gärna:
Maria Karimi, Projektledare
Tel: 010-123 69 63