Vattenläcka i Riddarhyttan

Det är just nu en vattenläcka i Riddarhyttan, Norra Bergstigen. Störningar kan uppstå under dagen. Arbetet för att åtgärda läckan har påbörjats. * vattenläckan är åtgärdad *

Läs mer

Här är Soptips 2015 för Skinnskattebergs kommun

I foldern Soptips hittar du information om bland annat avfallshantering och -avgifter, latrin- och slamhämtning, renhållningsabonnemang samt återbruk i Skinnskattebergs kommun år 2015. Soptips delas ut till alla hushåll i kommunen men du kan också […]

Läs mer

Tilldelning av totalentreprenad för byggnation av LSS-boende

I fredags den 6 februari fattade kommunstyrelsen äntligen beslut om tilldelning av totalentreprenad för byggnation av LSS-boende (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade). Uppdraget omfattar uppförande av byggnad omfattande 6 stycken […]

Läs mer

Kulturhuset Korpen våren 2015

Nu finns vårens program att ladda ner direkt här på webbplatsen. Digitalopera, film, musik och framträdanden. Välkomna!

Läs mer

Sammanfattning av kommunstyrelsesammanträdet 2015-01-20

En nyhet för i år är att vi på försök spelar in en kort sammanfattning av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde. Protokollet i sin helhet kan som vanligt hittas här på […]

Läs mer