Manusstopp för 0222:an!

Fredagen den 12 maj är det manusstopp för sommarupplagan av 0222:an. Maila ditt material till 0222@skinnskatteberg.se vänligen, Gabriel Andersson Kommunikatör/Redaktör 0222-45139

Läs mer

Undersökning över ungdomars sysselsättning 2017

Aktuell information för dig boende i Fagersta, Norberg & Skinnskatteberg. Skinnskattebergs kommun, tillsammans med Fagersta & Norbergs kommuner, står i startgroparna för att genomföra en stor kartläggning under maj & juni 2017 över ungdomars […]

Läs mer

Vi kommer och spolar din vattenledning, Riddarhyttan och Källfallet

Vi kommer och spolar din vattenledning Som ett led i underhållsarbetet kommer renspolning av vattenledningsnätet att utföras inom ert område under maj månad. Fastigheter som berörs finns i Riddarhyttan och Källfallet och mer information […]

Läs mer

0222:an maj

Läs majnumret av 0222:an online.

Läs mer

En fartfylld tvåspråkig show med musikgruppen Arne Alligator

Se länk för mer information:

Läs mer