Personal- och kansliavdelning

Medarbetarna på personal- och kansliavdelningen arbetar med en mängd olika arbetsuppgifter. Till avdelningens arbetsområden hör såväl bemanning av receptionen som protokollföring i kommunens olika organ och registrering av handlingar och arbete med rekrytering och personalvård.

Personal- och kansliavdelningen är uppdelad i två enheter som arbetar med olika delar av avdelningens arbetsområden, personalenheten och kanslienheten. Personalenheten ansvarar för arbetet med personalfrågor såsom rekrytering, personalvård och stöttning av kommunens chefer i deras arbete. Kanslienheten ansvarar för bland annat receptionsbemanning, diarieföring, arkivering samt protokollföring i kommunens olika organ såsom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Personal- och kansliavdelningen består av följande befattningar:
Personalchef, Receptionist, Registrator, Kommunsekreterare, Biträdande kommunsekreterare/Utredare, Arkivarie, Handläggare inom överförmynderi.

Kontakt
Linda Ahlsén, chef avdelning personal och kansli
tel. 0222-451892
e-post: linda.ahlsen@skinnskatteberg.se

Fredrik Österlund, HR-utvecklare
tel. 0222-45110
e-post: fredrik.osterlund@skinnskatteberg.se

Kim Jansson, receptionist
tel. 0222-45121
e-post: kim.jansson@skinnskatteberg.se

Johan Boklund, kommunsekreterare
tel. 0222-45132
e-post: johan.boklund@skinnskatteberg.se

Christina Torpman, biträdande kommunsekreterare/utredare
tel. 0222-45011
e-post: christina.torpman@skinnskatteberg.se

Christine Larsson, registrator
tel. 0222-45140
e-post: christine.larsson@skinnskatteberg.se

Rebecca Levin, arkivarie
tel. 0222-45046
e-post: rebecca.levin@skinnskatteberg.se

Elisabeth Åberg, överförmyndare
tel. 0222-45148
e-post: elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se