Stipendier

Stipendiemedel kan sökas ur nedanstående stiftelser:

Hernfrid Barks kulturstipendium
Stipendiet utdelas antingen som studiestipendium till person som visat påtaglig fallenhet för det område inom vilket utbildningen skall ske, eller som uppmuntran och erkänsla för särskilt förtjänstfull verksamhet av konstnärlig, vetenskaplig, humanitär eller allmänkulturell art.

Pontus Nohres stiftelse
Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till:

  • Elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan
  • Stärka rikets försvar
  • Främja barn eller ungdomsvård eller fostran och utbildning
  • Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade
  • Främja vetenskaplig undervisning eller forskning

Stipendium kan sökas upp till 2 år efter att individ eller organisation varit folkbokförd, eller haft sitt organisatoriska säte, i Skinnskattebergs kommun i minst 10 år.

Elever ansöker ur Pontus Nohres stiftelse via extern webbplats:
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Nohres.aspx

Övriga ansökningar mejlas till:
stiftelse@skinnskatteberg.se

Medel ur Miljöpris och miljöstipendium
Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen skall leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran i miljöfrågor.

Priset kan tilldelas enskild person, verksamhet eller grupper av enskilda personer som skolklasser, föreningar, arbetslag eller liknande. Pristagare skall som enskild person vara mantalsskriven i Skinnskattebergs kommun, medan organisation, verksamhet eller förening skall ha säte i kommunen. Undantag kan medges om pristagaren på annat sätt har nära anknytning till Skinnskattebergs kommun.

Enkät för att ansöka hittar du här:

Icon of Miljostipendiet 2017 Miljostipendiet 2017 (222.1 KiB)

Sista ansökningsdag
För Henrfrid Barks kulturstipendium är sista dagen den 1 mars varje år.
För miljöpriset och miljöstipendium är sista dagen den 6 november.
För Pontus Nohres stiftelse är sista dagen den 31 oktober årligen.

Upplysningar lämnas av
Johan Mindelius, Skinnskattebergs kommun
Tel. 0222-451 13
stiftelse@skinnskatteberg.se