Motioner och medborgarförslag

  • Alla som är folkbokförda i vår kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag
  • Medborgarförslag ska vara skriftliga och egenhändigt undertecknade
  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag
  • Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in eller skickas till kommunkansliet
  • Ett medborgarförslag får också lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen ska årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de medborgarförslag som då ännu inte är färdigberedda

Vad händer sedan?
När förslaget kommer in till kommunen förs det upp på dagordningen till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige. Därifrån skickas medborgarförslaget till kommunstyrelsen eller nämnd för beslut, beredning eller till en tillfällig fullmäktigeberedning.

Kommunallagen beskriver utförligt vad som gäller för medborgarförslag.
Blanketten för att skriva ett medborgarförslag finns att laddas ner. Du kan också skriva ett medborgarförslag själv, utan att använda blanketten. Kom då ihåg att ange ditt namn, adress och telefonnummer. Det bör också stå “Medborgarförslag” som rubrik.

Icon of Medborgarförslag Medborgarförslag (56.2 KiB)

Aktuella medborgarförslag

Aktuella Motioner