Samrådsorgan

I våra samverkansråd samarbetar företrädare från kommunen med representanter från olika organisationer.