Välj en sida

Angående branden i kommunens södra delar

09:18, 22 maj 2018 Vi vill lite kort beskriva läget för det arbete som pågår med en brand i kommunens södra delar. Sedan inatt så har det brunnit i skogen i kommunens södra delar och släckningsarbetet pågår för fullt och branden är under kontroll. Det är båda...

Utkörning av tidningen Upplev Skinnskatteberg 2018

Som flera kommuninvånare och aktörer inom besöksnäringen kanske märkt har utkörningen av tidningen Upplev Skinnskatteberg 2018 tyvärr inte dragit igång ännu. Anledningen är att vi väntar på annat material som vi även brukar ha med oss ut till verksamheter och...

Företagsklimatet har aldrig upplevts bättre!

Vi vill passa på att tacka samtliga företagare som tagit sig tid att svara på branschorganisationen Svenskt Näringslivs enkät beträffande det upplevda företagsklimatet i kommunen. Det är med glädje som vi igår nåddes av att vi har det bästa svaren från företagare i...

Presentation om vårt lokala företagsklimat 18 maj

Vi är glada över att kunna berätta att Svenskt Näringsliv besöker vår kommun den 18:e maj för att presentera årets resultat av enkätsvaren beträffande kommunens upplevda företagsklimat. I och med detta bjuder vi in företagare som svarat på enkäten, vårt lokala...

Sommarkollo 2018

Sommarkollo 2018   Det finns platser kvar, glöm inte söka! Alla barn födda 2005, 2006, 2007 i Skinnskattebergs kommun har nu chansen att söka en kolloplats. Årets sommarkollo ligger i Bråten, Bysala, nära Sandviksbadet i Långsvan.   Vi erbjuder två olika veckor, 12...