Välj en sida

Vattenfall höjer beredskapen i Götaland och Svealand

Under fredagen väntas ett mycket djupt lågtryck röra sig från Nordsjön in över Skagerack och vidare åt nordost. Detta medför att det blir blåsigt på många håll i landet. Under kvällen och natten (idag) fredag 21 september höjer Vattenfall beredskapen inför eventuella...

Upphittat nyckel!

En nyckel har hittats på gångbanan mellan Skinnskattebergs kommunhus och Bosses grill. Den finns just nu i receptionen på kommunhuset och återfås mot beskrivning. Vid frågor ring: 0222-51 55 50

Byggnadsinventering i Skinnskatteberg

Nu är länsmuseets byggnadsantikvarier ute i Skinnskatteberg och inventerar byggnader! Inventeringen är ett samarbetsprojekt mellan Skinnskattebergs kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län.   Syftet är att identifiera och lyfta fram...

Manusstopp 0222:an!

Idag 10 september är det manusstopp för oktobernumret av 0222:an, glöm inte skicka in ditt...

Sjökalkning i Skinnskattebergs kommun

Under mitten av nästa vecka (vecka 37) kommer sjökalkning att påbörjas inom Skinnskattebergs kommun. Det kommer vara helikoptrar som utför arbetet och det kommer pågå under några veckor...