Välj en sida

Arbetslag årskurs 4-6

Arbetslagsledare: Cecilia Karlsson

Yvonne Vedberg Pettersson, klasslärare 4A
E-post:  yvonne.vedberg-pettersson@skinnskatteberg.se

Ann-Chatrin Nordström, klasslärare 4B
E-post: ann-chatrin.nordstrom@skinnskatteberg.se

Ann Karlsson, resurs 4B
E-post: ann.karlsson@skinnskatteberg.se

Maria Airaksinen, klasslärare 5A
E-post: maria.airaksinen@skinnskatteberg.se

Birgitta Jonsson, resurs 5A
E-post: birgitta.jonsson@skinnskatteberg.se

Maria Sundström, klasslärare 5B
E-post: maria.sundstrom@skinnskatteberg.se

Fredrik Jansson, klasslärare 6A
E-post: fredrik.jansson@skinnskatteberg.se

Cecilia Karlsson, klasslärare 6B
E-post: cecilia.karlsson@skinnskatteberg.se

Carolina Björses, klasslärare 6C
E-post: carolina.bjorses@skinnskatteberg.se

Övrig personal

Ali Mesbah Jamal, resurs
E-post:  ali.mesbah-jamal@skinnskatteberg.se

E-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den