Välj en sida

Arbetslag årskurs 7-9

Arbetslagsledare: Cecilia Lindberg och Birgitta Strand

Mentorer

Lena Andersson, mentor 7A, Hem- och konsumentkunskap (HKK)
E-post: lena.andersson@skinnskatteberg.se

Terje Aalto, mentor 7A, Svenska (Sv), Finska som modersmål
E-post: terje.aalto@skinnskatteberg.se

Lena Mellgren, mentor 7B, Idrott (IDH)
E-post: lena.mellgren@skinnskatteberg.se

Ann-Christine Edberg, mentor 7B, Samhällsorienterande ämnen (SO)
E-post: ann-christine.edberg@skinnskatteberg.se

Cecilia Lindberg, mentor 8A, Idrott (IDH)
E-post: cecilia.lindberg@skinnskatteberg.se

Birgitta Strand, mentor 8B, Matematik (MA), Samhällsorienterande ämnen (SO)
E-post: birgitta.strand@skinnskatteberg.se

Ellen Eriksson, mentor 8C, Svenska (SV), Engelska (EN)
E-post: ellen.eriksson@skinnskatteberg.se

Felix Anundi, resurs 8C
E-post: felix.anundi@skinnskatteberg.se

Eva Forsberg, mentor 9A, Matematik (MA)
E-post: eva.forsberg@skinnskatteberg.se

Janne Persson, mentor 9B, Trä- och metallslöld (SLTM)
E-post: jan.persson@skinnskatteberg.se

Ann Söderling, resurs 9B
E-post: ann.soderling@skinnskatteberg.se


Övrig personal

Nabil Ahmed, Arabiska modersmål, förberedelseklass
E-post: nabil.ahmed@skinnskatteberg.se

Mazhar Aslan, resurs
E-post: mazhar.aslan@skinnskatteberg.se

Arancha Blockhammar, Textilslöjd (SLTX)
E-post:  arancha.blockhammar@skinnskatteberg.se

Solveig Eriksson, resurs Textilslöjd (SLTX)
E-post: solveig.eriksson@skinnskatteberg.se

Jan Hedlund, Svenska som andraspråk (SVA), förberedelseklass
E-post:  jan.hedlund@skinnskatteberg.se

Torbjörn Johansson, Musik (MU), Svenska som andraspråk
E-post:  torbjorn.johansson@skinnskatteberg.se

Yvonne Krusell-Neld
E-post: yvonne.krusell.neld@skinnskatteberg.se

Alevtina Kuzub, Bild (BL)
E-post: alevtina.kuzub@skinnskatteberg.se

Stefanie Leupold Ersson, Tyska (TY)
E-post: stefanie.leupold-ersson@skinnskatteberg.se

Lotta Löfgren, Teknik (TK)
E-post: lotta.lofgren@skinnskatteberg.se

Fabiola Parancán, Spanska (SP), Spanska modersmål
E-post: fabiola.parancan@skinnskatteberg.se

Lena Stenhag, Engelska (EN), Svenska (SV), Svensk-engelska (SvEn)
E-post: lena.stenhag@skinnskatteberg.se

Natalia Strid, Naturorienterande ämnen (NO)
E-post: natalia.strid@skinnskatteberg.se