Välj en sida

Skolskjutsar

Fr o m 17-01-01 handhas skolskjutstrafiken för Klockarbergsskolans elever av Axelssons Turisttrafik AB, Västerås.

Nedanstående turer gäller för läsåret 2017/2018.
Vid eventuella synpunkter på skolturernas utformning och tider hänvisas till nedanstående blankett “Synpunkter och klagomål”.

Icon of Synpunkter och klagomål Synpunkter och klagomål (216 KiB)

För frågor angående hållplatser och bussens tider kontakta Axelssons Turisttrafik AB mellan kl. 08.00-17.00 på telefon 021-14 42 42 övriga tider 0705-14 42 42. Axelssons rekommenderar även att man följer deras Facebook-sida för aktuell information kring eventuella trafikstörningar.

www.facebook.com/Axelssonsturisttrafik

Samtliga skolturer i pdf-format

Skolskjutsreglemente

Icon of Skolskjutsreglemente läsår 2016-2017 Skolskjutsreglemente läsår 2016-2017 (193 KiB)