Välj en sida

Skolskjutsar

Från och med 17-01-01 handhas skolskjutstrafiken för Klockarbergsskolans elever av Axelssons Turisttrafik AB, Västerås.

För frågor angående hållplatser och bussens tider: kontakta Axelssons Turisttrafik AB från kl. 08.00-17.00 på telefon 021-14 42 42, övriga tider 0705-14 42 42. Axelssons rekommenderar även att man följer deras Facebook-sida för aktuell information kring eventuella trafikstörningar.

www.facebook.com/Axelssonsturisttrafik

Samtliga skolturer i pdf-format

Skolskjutsreglemente

Icon of Skolskjutsreglemente läsår 2018-2019 Skolskjutsreglemente läsår 2018-2019 (193 KiB)