Välj en sida

Olycksfallsförsäkring

4037612-mjuka-leksaker

Skinnskattebergs kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn (från ett år) och ungdomar som är verksamma i förskola, fritidshem och grundskola samt folkbokförda i kommunen.

Vilka försäkringen gäller för
  • Barn inom förskoleverksamhet
  • Elever i grundskola
  • Elever i skolbarnomsorg
  • Barn i förskoleklass
  • Grundskoleelever från Skinnskattebergs kommun som går i skola i annan kommun
När försäkringen gäller

Olycksfallsförsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Sjukdom omfattas inte.