Välj en sida

Förskolor

I Skinnskattebergs kommun drivs samtliga förskolor i kommunal regi. I tätorten finns det två förskolor och i kommunens ytterområden finns ytterligare tre stycken förskolor. 

Förskolor

Förskolor är till för barn från 1 till 5 år. Verksamheterna arbetar utifrån en gemensam pedagogisk inriktning, med möjlighet för respektive enhet att ha sin specifika prägel på verksamhetens inriktning. Öppettider, baserade på ramtiden, anpassas efter föräldragruppens behov.

Erbjudande om plats i förskola – platsgaranti

När du som förälder har anmält önskemål om förskoleplats ska barnet erbjudas förskoleplats inom fyra månader eller den månad som angivits i ansökan om den ligger längre fram i tiden än fyra månader. Platsgaranti i Skinnskatteberg gäller för barn folkbokförda i kommunen. Kommunen har ett gemensamt kösystem för alla förskolor i kommunen. De gemensamma reglerna innebär att barnets kötid ska räknas från ansökningsdatum i förhållande till önskat placeringsdatum.

Barngruppens storlek

Huvudmannen ansvarar för hur deras förskolor organiseras för att uppfylla skollagen samt förskolans läroplan. Vid sammansättning av en barngrupp är det barnens behov som ska styra. Fokus ska vara på vad som är bäst för varje enskild barngrupp. När respektive enhet bestämmer hur stor en barngrupp ska vara så måste de ta hänsyn till flera olika faktorer, exempelvis personalens kompetens, lokalernas storlek, miljöns utformning och barngruppens sammansättning. Utifrån de faktorerna kan man sedan avgöra hur stora grupperna ska vara och hur mycket personal det behövs i gruppen.