Välj en sida

Öppen förskola/Familjecentral


Skinnskattebergs öppna förskola/familjecentral Stacken erbjuder gemenskap och samvaro för barn och föräldrar. Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Hit går du med ditt barn och deltar i aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna.

På öppna förskolan/familjecentralen kan du och dina barn leka, måla, baka, läsa sagor, sjunga och göra mycket annat tillsammans med andra barn och vuxna.

Öppna förskolan är lika mycket en mötesplats för vuxna som för barn och en viktig förberedelse inför förskole starten. Alla är välkomna, ingen behöver anmäla sig. Du kan komma när det passar dig och ditt barn.

Här finns alltid någon att tala med, utbyta erfarenheter och tankar med. Du kan också få stöd och hjälp i ditt föräldraskap.

Vi som ansvarar för verksamheten är förskollärare med lång erfarenhet. Vi kan ge information om Skinnskattebergs kommuns verksamhet och den service som erbjuds barnfamiljer. Öppna förskolan drivs av Skinnskattebergs kommun och är avgiftsfri. Här samverkar en rad olika yrkeskategorier under samma tak, BVC, MVC, förskola, socialtjänst, kyrkan. I mötet med andra föräldrar och personal kan frågor tas upp som rör barn och föräldraskap.

Strävan är att familjecentralen ska vara en del av vardagen för många familjer, med lättillgänglig information, råd och stöd.

Till Familjecentralen/öppna förskolan är alla välkomna. Här finns det massor med tid och plats för lek, men även hjälp och stöd till mammor och pappor.

Du är alltid välkommen hit!
Aktuella tider och kontaktuppgifter för öppna förskolan Stacken och Familjecentralen är följande:

Öppna förskolan/Familjecentralen
Tisdag och Torsdag 09.30 – 16.00. Telefon 0222-51 55 63

BVC
Bokade besök efter tidsbeställning.
Ej bokade besök i mån av tid, torsdagar 11.00-12.00

Telefontid:
Måndag – Fredag 08.00-09.00. Telefon 021-17 66 44

Barnmorskemottagning
Telefontid:
Måndag och Torsdag 09.30-10.30. Telefon 021-17 66 54