Välj en sida

Skinnskattebergs förskolor

Här följer en förteckning över samtliga förskolor och information om respektive förskola inom kommunen. För att få utförligare information om de olika verksamheterna: kontakta dem direkt via telefon eller e-post.

Via kartverktyget som du hittar via länken nedan (Kartöversikt över förskolor, öppen förskola och grundskola) kan du se var förskolorna ligger geografiskt. Kartan visar även grundskolan och den öppna förskolan i kommunen.

Här följer en förteckning över förskolorna i Skinnskattebergs kommun.

Övriga upplysningar:
Förskolechef:  Marianne Andersson, tel. 0222-51 55 23
E-post: marianne.andersson@skinnskatteberg.se
Administratör: Maritha Näslund, tel. 0222-51 56 62
E-post: maritha.naslund@skinnskatteberg.se