Välj en sida

Skinnskattebergs förskolor

Här följer förteckning över samtliga förskolor och information om respektive förskola inom kommunen. För att få utförligare information om de olika verksamheterna kontakta dem direkt via telefon eller e-post.

Via kartverktyget som du hittar via länken nedan (Kartöversikt över förskolor, öppen förskola och grundskola) kan du se var förskolorna ligger geografiskt. Kartan visar även grundskolan och den öppna förskolan i kommunen.

Här följer en förteckning över förskolorna i Skinnskattebergs kommun.

Övriga upplysningar:
Förskolechef:  Marianne Andersson, tel. 0222-51 55 23
E-post: marianne.andersson@skinnskatteberg.se
Administratör: Maritha Näslund, tel. 0222-51 56 62
E-post: maritha.naslund@skinnskatteberg.se