Välj en sida

Masmästarbo

Masmästarbo är en förskola som ligger i bostadsområdet Masbo och har en vacker utsikt över sjön Nedre Vättern. Förskolan har en närhet till skog och natur samt till Masbo IP som ligger i närheten.

Leken är alltid i fokus och lekfullt lärande präglar verksamheten på förskolan. Detta för att främja varje barns individuella utveckling och lärande.

Våra 5-åringar har Mulleverksamhet under hösten och våren.

Förskolan har finskspråkig personal och viss verksamhet bedrivs på finska.

Förskolan har tre avdelningar: GRÖN, GUL och BLÅ

Kontakt
Masmästarbo förskola

Besöksadress
Slaggvägen 12

Postadress
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Telefon
Grön  0222-51 55 22
Gul     0222-51 56 81
Blå     0222-51 56 94

E-post
gron@skinnskatteberg.se
gul@skinnskatteberg.se
bla@skinnskatteberg.se

Instagramkonto
Grön:s – @mmbogron
Blå:s – @mmbobla

Hitta hit