Välj en sida

Masmästarbo

Masmästarbo är en förskola som ligger i bostadsområdet Masbo och har en vacker utsikt över sjön Nedre Vättern. Förskolan har en närhet till skog och natur samt till Masbo IP som ligger i närheten.

Leken är alltid i fokus och lekfullt lärande präglar verksamheten på förskolan. Detta för att främja varje barns individuella utveckling och lärande.
Våra 5-åringar har Mulleverksamhet under hösten och våren.

Förskolan har finskspråkig personal och viss verksamhet bedrivs på finska.

Förskolan har tre avdelningar, GRÖN, GUL och BLÅ

Kontakt
Masmästarbo förskola

Besöksadress
Slaggvägen 12

Postadress
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Telefon
Grön  0222-51 55 22
Gul     0222-51 56 81
Blå     0222-51 56 94

E-post
gron@skinnskatteberg.se
gul@skinnskatteberg.se
bla@skinnskatteberg.se

Instagramkonto
Grön:s – mmbogron
Blå:s – mmbobla

Hitta hit