Välj en sida

Nyhammar

nyhammar
Förskolan ligger i en kulturrik landsbygdsmiljö i Hed ca 2 mil söder om Skinnskatteberg. Huset som verksamheten ligger i byggdes slutet av 1700-talet och var tänkt att bli kavaljersflygeln till en herrgård. Innan det blev en förskola år 1982 fungerade huset som bl a. som äldreboende.

Gården, Skogen, Ängen och Hedströmmen är vår närmiljö som vi vistas i varje dag.  Utemiljön spelar en stor roll i vår pedagogiska verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt Grön Flagg och har med natur och miljövård i hela vår verksamhet. Barnen deltar i Friluftsfrämjandets Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet där vi personal är utbildade ledare.

Vi sorterar våra sopor och komposterar eller lämnar dessa till återvinning. Barnen deltar i detta.

Vår lunch tillagas på Nyhammars förskola och vi köper Kravodlade produkter så långt det är möjligt. Vi odlar potatis och grönsaker i liten skala så att barnen kan lära sig hela kretsloppet: kompostera-så-skörda-äta-kompostera.

De mål ur Lpfö98 rev 2010 (förskolans läroplan) som vi nu arbetar med inom Grön Flagg har föräldrarna diskuterat fram vid föräldramöten.

På Nyhammars förskola finns två avdelningar:
Nedre Flygeln och Övre Flygeln

Kontakt
Nyhammars förskola – Hed

Besöksadress
Nyhammar  6

Postadress
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Telefon
0222-51 55 70
0222-51 55 51

E-post
nyhammar@skinnskatteberg.se

Instagramkonto
nyhammarsforskola

Hitta hit