Välj en sida

Solgården

solgarden2017

Förskolan Solgården ligger i centrala Skinnskatteberg med närhet till olika samhällsfunktioner så som återvinning, bibliotek och kulturskola.

Även fast vår förskola har ett centralt läge har vi skog och natur tätt in på knuten. Skogen är en miljö vi besöker regelbundet. För våra 5-åringar erbjuder vi Friluftsfrämjandets Mulleverksamhet.

Solgården är en förskola med fem avdelningar: Fröet, Nyckelpigan, Rosen, Solen och Fjärilen. Dessa är indelade efter barnens ålder och vår ambition är att minst en personal ska följa barnen vid byte av avdelning.

Solgården har ett nära samarbete mellan avdelningarna vilket gör att barnen känner all personal och har möjlighet att leka med barn i olika åldrar. På fredagar har vi en storsamling då alla träffas och sjunger tillsammans.

Förskolan Solgården har en gemensam matsal där vi äter frukost och lunch tillsammans. De yngre barnen äter även sitt mellanmål där, medan de äldre äter på avdelningarna. Vår lunch serveras på buffébord där de äldre barnen själva går och hämtar sin mat.

Förskolan Solgårdens utemiljö är uppdelad i tre olika gårdar. Dessa är anpassade utifrån barnens ålder. Fröet och Nyckelpigan som har de yngsta barnen har varsin gård medan Solen, Rosen och Fjärilen har en stor gemensam utegård.

På förskolan Solgården utgår vi ifrån barnens nyfikenhet, intressen och behov när vi planerar vår verksamhet. Leken och det lekfulla lärandet är alltid i fokus i våra aktiviteter och temaarbeten. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens utveckling och lärande och strävar efter att ha ett nära samarbete med barnens föräldrar.

Kontakt
Solgårdens förskola

Besöksadress
Ö:a Ringvägen 25

Postadress
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Telefon
Fröet                  0222-51 55 24
Nyckelpigan      0222-51 55 72
Rosen                0222-51 56 83
Solen                 0222-51 56 80
Fjärilen              0222-51 56 58

E-post
froet@skinnskatteberg.se
nyckelpigan@skinnskatteberg.se
rosen@skinnskatteberg.se
solen@skinnskatteberg.se
fjarilen
@skinnskatteberg.se

Hitta hit