Välj en sida

Kvalitet och jämförelser

Positive Negative Customer Feedback Buttons
Kvalitet inom kommunens förskolor följs upp genom årliga föräldraenkäter som en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom sektorn barn och utbildning som regleras utifrån stadgar i skollagen 4 kap.

Återkoppling till brukare/vårdnadshavare

Skinnskattebergs kommun kommer årligen att redovisa resultaten från föräldraenkäten samt en kvalitetsrapport för förskolan som helhet för respektive verksamhetsår. Under innevarande verksamhetsår (2017/2018) kommer sektorn barn och utbildning att ta fram en ny föräldraenkät och lansera den efter årsskiftet samt därefter redovisa resultaten kontinuerligt över tid.

Föräldraenkät:

Icon of Enkät Vårdnadshavare 2018 Enkät Vårdnadshavare 2018 (109 KiB)

Kvalitetsrapport

Icon of Förskolans Kvalitetsrapport 2016-2017 Förskolans Kvalitetsrapport 2016-2017 (1.4 MiB)

 

Handlingsplaner: