Välj en sida

Gymnasieutbildning

Female High School Student At Desk In Class Using Laptop

Kommunerna Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg har via Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) en gemensam gymnasieskola.

NVU erbjuder ett allsidigt utbud av studievägar, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Det finns en välutvecklad samverkan med närliggande kommuner och kommunalförbund både inom och utanför länets gränser. Eleven får en gymnasieutbildning med hög kvalitet och samtidigt bo hemma med alla de fördelar som det innebär. Fler elever på hemmaplan innebär för medlemskommunerna att mer resurser stannar kvar inom den egna kommunen och kan användas till skola, vård, omsorg eller var de behövs bäst.

Vi vill i all vår verksamhet hålla vad vi lovar och att all verksamhet inom utbildningsförbundet kännetecknas av

  • kunskap och kvalitet,
  • att eleven sätts i centrum,
  • att värdegrundsfrågor prioriteras,
  • utveckling i samverkan med andra.

Med andra ord, att alla som verkar inom vår organisation aktivt arbetar för en skola dit alla går med en känsla av trygghet, tillhörighet och med en upplevelse av personlig utveckling.

Målet är att NVU ska vara det självklara valet för ungdomar och vuxenstuderande i regionen.

NVU:s webbplats