Välj en sida

Arbetsintegrerad KPU (Högskolan Dalarna)

Arbetsintegrerad KPU, 90 högskolepoäng

Du som redan arbetar i grundskolan eller gymnasiet — men som saknar lärarexamen — nu har du en unik möjlighet att kombinera lärarstudier med arbete. Tack vare Skinnskattebergs kommuns samarbete med Högskolan Dalarna kan du finansiera dina lärarstudier genom att arbeta samtidigt.

Programmet vänder sig till dig som redan har en fast eller visstidsanställning i Skinnskattebergs kommun. Du vill fortsätta i grundskolans årskurs 4-9 eller på gymnasiet, men har ännu inte lärarexamen.

Studietakten är 50-75 %, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över 2-3 år. Din högskoleförlagda del genomförs främst som nätbaserad utbildning men innefattar även ett antal träffar på campus i Falun.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Skinnskattebergs kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-9 eller gymnasieelever.

Din lön är minst 18.000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9.000 kronor för studiedelen och minst 9.000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt.

Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. En del sökande behöver komplettera med pedagogisk-didaktisk utbildning. Denna utbildning är nätbaserad och genomförs på 50-75 % studietakt beroende på vilken lärarexamen man studerar mot.

Förskollärare och specialpedagoger som arbetat i grundskolans årskurs 1-6 och verksamma förskollärare utan förskollärarexamen hänvisas till annat VAL-lärosäte.

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten.

Vissa ämnen kan inte erbjudas vid Högskolan Dalarna, exempelvis slöjd, hemkunskap, musik, drama/teater, idrott, kemi, fysik, biologi, naturkunskap och teknik.

Krav på dig som söker

För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.

Skinnskatteberg kommuns krav:

  • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna (VAL II).
  • Ha dokumenterat god ämneskunskap enligt högskolans krav.
  • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för lärarrollen.
  • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
  • Ha god förmåga att arbete enskilt och i grupp.
  • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.
  • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil.

Så här söker du

Tänk på att du ska ansöka både till högskola och till kommunen samt att datum för ansökan skiljer sig åt.
Ansökan till högskolan görs från 15 mars – 16 april och sista datum för ansökan till kommunen är 15 maj.

Länk till information och ansökan, Högskolan Dalarna:
du.se/utbildning/val

Ansök till Skinnskattebergs kommun:
Ansökning sker till: Asko Klemola, Skinnskattebergs kommun, 0222-51 56 68, asko.klemola@skinnskatteberg.se

Mer information

Om du vill veta mer om Lärarutbildningskontraktet är du välkommen att kontakta Asko Klemola, Skinnskattebergs kommun, 0222-51 56 68, asko.klemola@skinnskatteberg.se

Klicka för all information om utbildningen!